Želivský klášter

Více informací na stránkách premonstrátského kláštera v Želivě.

Kontakt

Musica Figurata Společnost pro duchovní hudbu
www.sdh.cz musica.figurata.zeliv@gmail.com