Festival Musica Figurata se konal za laskavé podpory

  • Ministerstvo kultury české republiky
  • Kanonie premonstrátů Želiv
  • Společnost pro duchovní hudbu
  • ProVysočinu
  • Marika Pečená a Hana Konvalinková

 

 

Kontakt

Musica Figurata Společnost pro duchovní hudbu
www.sdh.cz musica.figurata.zeliv@gmail.com